برآورد بار مالی نظام رتبه بندی فعلاً مقدور نیست

دریافت خبر : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۳۰
برآورد بار مالی نظام رتبه بندی فعلاً مقدور نیست
در پی انتشار گفت و گوی قدس آنلاین با سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اجرای نظام رتبه بندی معلمان، وزارت آموزش و پرورش با ارسال جوابیه ای به این گزارش واکنش نشان داد که مشروح پاسخ این وزارتخانه را می خوانید:

عطف به مطلب مندرج در آن پایگاه خبری به تاریخ ۹۷/۴/۱۶ با عنوان «فعلأ امیدی به اجرای نظام رتبه بندی معلمان نیست» پاسخ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند.
دراجرای بند ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه شش ساله توسعه اقتصادی و... تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار پرداخت ها بر اساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی طبق سند تحول ونقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی گردیده که پس از هماهنگی با مراجع ذی ربط و طی سیر مراحل اداری مراتب اعلام خواهد شد.
با عنایت به مراتب و با توجه به این که موضوع مطروحه توسط دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش با دعوت از صاحب نظران در جلسات علمی و تخصصی تحت بررسی است، موضوع از سوی دبیرخانه مذکور قابل پیگیری خواهد بود، بدیهی است در حال حاضر به علت عدم تصویب نظام رتبه بندی توسط مراجع ذی صلاح امکان برآورد بار مالی آن مقدور نمی باشد، در ضمن در مورد سایر بندها به لحاظ ارتباط موضوع با دفتر برنامه، بودجه و تأمین منابع طی رونوشت همین ...

[ مشاهده متن کامل برآورد بار مالی نظام رتبه بندی فعلاً مقدور نیست قدس آنلاین ]