صدور حکم خلع لباس و حبس تعلیقی برای حسن آقامیری

ایسنا شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۶
حسن آقامیری می گوید با حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس محکوم شده است.

به گزارش ایسنا، سیدحسن آقامیری روحانی معروف در اینستاگرامش نوشته است که با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری دادگاه ویژه روحانیت به ۲ سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است.

سرخط اخبار