تصاویر هوایی از استادیوم مدرن فولاد خوزستان

دریافت خبر : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۴