علم اقتصاد در مورد چیست؟

تجارت نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱
اقتصاد کلاسیک و رانت

وقتی هیچ چیز از علم اقتصاد نمی دانستم، فکر می کردم اقتصاد در مورد نحوه پس انداز پول و کشف بهترین موقعیت سرمایه گذاری است و معمولا آن را با علم مالی اشتباه می گرفتم.
بعدها با این تعریف ساده مواجه شدم که «اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است.» تعریفی که شاعرانه به نظر می آید و چندان به گفت وگوها و بحث های اقتصادی شباهت ندارد.
برخی گفته اند که علم اقتصاد، علم بررسی نحوه تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است.
برخی دیگر اما اقتصاد را علم مطالعه رفتارهای اقتصادی ملت ها، دولت ها و افراد با هدف ماکزیمم کردن مطلوبیت اقتصادی  زندگی می دانند. و البته تعاریف به همین جا خلاصه نمی شوند.
همه اقتصاد را می شناسند
شاید نتوانیم به درستی بگوییم اقتصاد چیست و از آن دشوارتر، نمی توانیم بگوییم که چه چیزی در دامنه این علم قرار نمی گیرد. اما به وضوح می توانیم تشخیص دهیم کدام سوال، پرسشی اقتصادی است و کدام نه؟
یک موشک باید در چه زمانی پرتاب شود تا باوجود حرکت ماه و زمین، ماهواره با موفقیت در مدار ماه قرار بگیرد؟ اگر هیچ فردی حاضر نیست دارایی شخصی خود را برای پروژه ای فضایی سرمایه گذاری کند، خرج کردن منابع عمومی برای این برنامه ها چطور توجیه می شود؟ فرستادن ماهواره برای بررسی تغییرات اقلیمی و زیست محیطی به فضا، مقدار زیادی آلودگی تولید می کند. چه طور این موضوع را توجیه کنیم؟
واضح است که پرسش اول مربوط به علم فیزیک و مهندسی موشک ها است. سوال دوم یک پرسش کاملا اقتصادی است.
سوال آخر باوجود آن که در مورد پول و کالا حرف نمی زند به موضوعی اقتصادی می پردازد: منافع این اقدام چقدر از هزینه هایش بیشتر است؟
اقتصاد کلاسیک و رانت ...

سرخط اخبار