"نوتردام" قبل از آتش

ایمنا پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۹
کلیسای نوتردام که شاهکار معماری گوتیک است، در قلب پاریس، در جزیره ای در رودخانه ی سن قرار دارد.ساخت این بنا بیش از ۱۵۰ سال طول کشید. این کلیسا در ابتدا به سبک گوتیک اولیه ایجاد شد و بعدها اجزای دیگری همچون بخش غربی و شبستان کلیسا به آن اضافه شد که نشان دهنده ی تغییر به سبک بالای گوتیک بود.