سوال روز؛ چرا جهانبخش بازی نکرد؟

آی اسپورت شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۱

آی اسپورت - حتی اگر بازی نکردن مسعود شجاعی کاپیتان اول تیم ملی و پیچ شدنش به نیمکت در طول تورنمنت عادی باشد بازی نکردن علیرضا جهانبخش گران ترین و موفق ترین لژیونر فوتبال ایران می تواند در هر مسابقه از این تورنمت غیرمعمول به نظر برسد. جهانبخش بازی با یمن را از دست داد اما دو سه روز قبل از بازی ویتنام گفته شد برای این مسابقه آماده است و خودش هم روی این نکته تاکید کرد.
در حالی که برخی تصور می کردند بال سرعتی و گلزن تیم ملی از ابتدا مقابل ویتنام بازی خواهد کرد و ترابی بیرون می نشیند فقط نیم دوم این پیش بینی درست از کار در آمد و قدوس جای جهانبخش را گرفت.البته که مطابق عرف فوتبال می شد این حالت را هم پیش بینی کرد چرا که جهانبخش مدت ها مصدوم بود و شاید منطقی بود که به یکباره به ترکیب نرسد.
در عین حال تصور می شد کی روش از این لژیونر نامدارش که حسابی ویتنامی ها را می ترساند به عنوان بازیکن تعویضی استفاده کند تا با حدود حتی 20 دقیقه بازی به او، این مهره توانمندش را در شرایط مسابقه قرار دهد و برای بازی بزرگ با عراق آماده کند اما وقتی انصاری فرد به عنوان تعویضی سوم به میدان رفت مشخص شد که جهانبخش در دومین بازی جام ملتها هم بازی نخواهد کرد. آخر بازی هیچ کس از کی روش نپرسید که چطور به جهانبخش بازی نداده؟آیا مصدومیت او هنوز کاملا برطرف نشده ؟ۀیا نمی شد در این بازی هم روی او ریسک کرد یا مساله دیگری در میان بوده است.
جالب است که علی قلی زاده شب قبل از بازی ویتنام در تیمش شالوا بازی کرده اما کی روش ، جهانبخش را به قلی زاده – که با هم آماده شده اند – ترجیح داد.حالا که جهانبخش در بازی سبکتر مقابل ویتنام به میدان نرفته بعید به نظر می رسد در ...

سرخط اخبار