تبدیل مدارس دولتی به هیأت امنایی ممنوع شد

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۶:۱۱
تبدیل مدارس دولتی به هیأت امنایی ممنوع شد

عصراقتصاد:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره و دستورالعمل تبدیل مدارس دولتی به هیأت امنایی، این کار را خلاف قانون دانست.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی آموزش و پرورش، پیش از این "آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس" را تصویب کرده بود که متضمن تبدیل برخی مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی و به تَبَعِ آن دریافت شهریه از دانش آموزان بود. متن بند 3 از ماده 15 این آیین نامه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍که مورد شکایت شاکی قرار گرفته، از این قرار است:
" سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی دستورالعمل های اجرایی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیات امنایی وهمچنین شاخص های نظارت ، ارزشیابی ، آموزشی ، پرورشی، پذیرش دانش آموز و سیاست ها و برنامه های اجرایی و ساختار تشکیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید."
این گزارش حاکی است در پی شکایت از این مقرره، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این زمینه پرداخت و در نهایت بند 3 از ماده 15 آیین نامه ...

[ مشاهده متن کامل تبدیل مدارس دولتی به هیأت امنایی ممنوع شد عصر اقتصاد ]