تصاویر | باغستان ۱۰۰۰ ساله قزوین در آتش سوخت

خبر آنلاین سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۷
باغستان های سنتی قزوین به همان مجموعه باغ هایی که نیمه جنوبی شهر قزوین را در بر گرفته اند، گفته می شود. این باغات بیش از ۲۵۰۰ هکتار وسعت دارند و در گذشته گرداگرد شهر را فرا گرفته بودند.

باغستان های سنتی بیش از یک هزار سال قدمت دارند؛ به طوری که ناصر خسرو در سفرنامه خود، شهر قزوین را اینگونه توصیف می کند: «باغستان بسیار داشت؛ بی دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات نبود».
طی یک هفته اخیر شهر قزوین سه بار در نقاط مختلف شاهد آتش سوزی در باغستان سنتی بوده است. به گفته مدیرعامل سازمان باغستان شهرداری قزوین، در آتش سوزی های اتفاق افتاده کمتر پیش می آید که درختی کلاً از بین رفته باشد و طبق تجربه، بالای ۹۷ درصد از درخت هایی که در آتش سوزی ها آسیب دیدند سال آینده به رشد خود ادامه می دهند؛ این در حالی است که پس از گذشت ۲۴ ساعت از آتش سوزی آخر باغستان قزوین، همچنان آتش در دل درختان است.
عکس ها: ایسنا
۶۱۲۸۲

سرخط اخبار