«هنر و تجربه» برای سال جدید چه برنامه هایی دارد؟

ایسنا شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲:۴۱
گروه سینمایی «هنر و تجربه» در سال جدید قصد دارد علاوه بر داشتن سانس های ثابت، از تعداد اکران فیلم های روی پرده خود کم کند و آثار را بر اساس معیارهای کیفی مورد ارزیابی قرار دهد.

جعفر صانعی مقدم _ مدیرعامل مؤسسه سینمایی «هنر و تجربه» _ در گفت وگویی با ایسنا درباره برنامه های این گروه سینمایی در ایام نوروز سال ۹۸ بیان کرد: سه فیلم سینمایی «رضا» ساخته علیرضا معتمدی، «یه وا » به کارگردانی آناهید آباد، مستند «ترور سرچشمه» محمدحسین مهدویان و پکیج فیلم های کوتاه به نام «بهاریه فیلم کوتاه» جدیدترین برنامه اکران گروه سینمایی «هنر و تجربه» هستند.
وی با اشاره به ایجاد شرایطی جدید برای اکران فیلم ها در سال جدید گفت: ویژگی اکران این سه فیلم و همچنین پکیج فیلم های کوتاه در ایام نوروز این است که اکران به نسبت ثابتی خواهند داشت و صرفاً مشمول نمایش چرخشی نیستند و به این ترتیب سانس بیشتری به هر فیلم خواهد رسید و در یک ماه حدود ۲۰۰ سانس به سه فیلم «رضا»، «یه وا» و «ترور سرچشمه» می رسد.
او در پاسخ به اینکه دیگر سیاست های «هنر وتجربه » در سال پیش رو چیست؟ ادامه داد: سیاست ما این است که تعداد فیلم های انتخابی برای اکران در طول یک سال را کم کنیم بنا براین به نسبت متوسط ۳۰ فیلمی که قبلاً در دوره های سه ماهه پخش می شد، الان این تعداد به ۲۰ فیلم تقلیل پیدا می کند.
صانعی مقدم با اشاره به اینکه پس از تهران شهرهای شیراز، مشهد و اصفهان بیشترین مخاطب فیلم های «هنر و تجربه» را دارند، توضیح داد: نکته دیگری که امسال مورد توجه ما قرار گرفته است دریافت بازخورد از منتقدان، صاحب نظران و رسانه ها است تا بر این اساس بتوانیم نگاه کیفی تری به فیلم ها داشته باشیم. بنابراین ارزیابی ما از فیلم ها کیفی تر خواهد بود و این نوع ارزیابی از هر نوع اعمال سلیقه جلوگیری می کند.
وی همچنین از ادامه برنامه برگزاری هفته های فیلم خارجی خبر داد و ...