کنایه نیش دار رشیدپور به گروهی خاص از پزشکان/ ویدئو

دریافت خبر : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۶

رییس سازمان نظام پزشکی می گوید: مشکل کشور استفاده پزشک ها از کارتخوان است؟
کنایه رشیدپور به پزشکانی که دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند را در این ویدئو ببینید:

[ مشاهده متن کامل کنایه نیش دار رشیدپور به گروهی خاص از پزشکان/ ویدئو 24 آنلاین نیوز ]