تفویض تایید گزارش حسابرسی دستگاه ها به ادارات کل استانی وزارت اقتصاد

دریافت خبر : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۸

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با صدور دو بخشنامه، ضمن تعیین ساز و کار حسابرسی بدهی ها و مطالبات دولت و تغییر زمان بندی ارسال گزارشات سامانه سماد از ماهانه به فصلی، تایید گزارش های ارسالی دستگاههای اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها را به این ادارات کل تفویض کرد.
به گزارش ایلنا؛ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور این اقدام را در راستای تحقق دستور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تفویض بخشی از تکالیف و مسئولیت های ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به واحدهای متناظر استانی صادر و ابلاغ کرده است.
این گزارش حاکی است، در بخشنامه شماره 57.28253 مورخ 22 اردیبهشت 1397 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می خوانیم: در خصوص تغییر زمان بندی ارسال گزارشات الکترونیکی بدهی ها و مطالبات واحدهای گزارشگر (از طریق سامانه سماد) از ماهانه به مقاطع فصلی (سه ماهه) و همچنین تفویض مسولیت تایید گزارشات دستگاه های اجرایی استانی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط؛ با تایید گزارشات استانی توسط مدیر سامانه در استان، امکان چاپ گواهی اعلام وصول ...

[ مشاهده متن کامل تفویض تایید گزارش حسابرسی دستگاه ها به ادارات کل استانی وزارت اقتصاد ایلنا ]

آخرین اخبار اقتصادی