عمر من و این هفتاد من مثنوی

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۶

مریم شهبازی
خبرنگار
امروز 80 ساله می شود، استاد ادبیات و مولوی پژوهی که سال های بی شماری از زندگی اش را صرف مطالعه و شناخت مولانا، شاعر شهیر قرن هفتم کرده. با این حال با جدیت هرچه تمام تأکید دارد شناخت مولانا و مثنوی اش کار هرکسی نیست. از توفیق سبحانی می گوییم، مردی که فهرست نویسی نسخ خطی22 کتابخانه شهرهای مختلف ترکیه را انجام داده و علاقه مندی اش به مولانا را در نتیجه معلمان و استادانی می داند که سال های دبیرستان و دانشگاهش با آنان سپری شده و از این بابت خودش را خوش اقبال می داند. ازعبدالله واعظ و منوچهر مرتضوی و محمدجعفر محجوب گرفته تا امیرحسین آریان پور و پرویزناتل خانلری. حتی وقتی برای تحصیل در مقطع دکتری چند سالی ساکن ترکیه می شود، آنجا هم فرصتی برای هم صحبتی و شاگردی مولوی شناسان مطرحی چون «تحسین یازیجی» و «عبدالباقی گولپینارلی» می یابد. با اینکه بخش عمده ای از زندگی اش صرف تحقیق و پژوهش در اشعار این شاعر و عارف مطرح شده هنوز هم تأکید دارد هر بار که به سراغ مثنوی و دیوان کبیر می رود به نکات تازه ای برمی خورد؛ آنقدر که دلش می خواهد باقی عمرش را هم صرف مولانا کند، البته نه ...

[ مشاهده متن کامل عمر من و این هفتاد من مثنوی روزنامه ایران ]