آشنا: چاره ای جز اصلاحات سیاستی نداریم

نامه نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲:۵۰
مشاور رئیس جمهوری معتقد است که برخورد حاکمیت با اعتراضات دی ماه سال گذشته به نسبت همه اعتراض های سال های گذشته پخته تر بوده است.

حسام الدین آشنا در بخشی از گفت و گوی خود با ایسنا با اشاره به اینکه تحلیل های مختلفی از اعتراضات دی ماه 96 وجود داشت، گفت: برخی فکر کردند می شود دولت روحانی را تضعیف کرد ولی نظام را نه. اما تجربه دی ماه نشان داد که این دو از هم جدا نیستند. وی با بیان اینکه زمینه ها و علل تسریع کننده اعتراضات دی ماه به نسبت خرداد 88 متفاوت بود، افزود: در این دو مورد دو گونه متفاوت برخورد شد. چون خواسته ها فرق داشت برخوردها هم متفاوت بود. به گفته آشنا آمادگی خیلی شدیدتری برای برخورد از نوع گذشته وجود داشت اما یک نفر ایستاد و مسئولیت را بر عهده گرفت. دولت هم جرأت این تصمیم گیری را نداشت یک نفر تصمیم گرفت (که برخوردها پخته تر باشد نسبت به گذشته).
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه ظرفیت اعتراض همچنان وجود دارد چون علل برطرف نشده و زمینه های نزدیک آن برطرف شده است، گفت که دولت قبل از اعتراضات هم اطلاع داشته و هم تحلیل و آن اطلاعات را هم اعلام کرده است. چون اطلاع و تحلیل داشت توانست مدیریت کند.
 به گفته وی طرحی اگر وجود داشت، طرح اسقاط دولت بود و اگر هم طرحی در کار نبود اعتراضات می توانست نظام را زمین بزند. آشنا گفت: چاره ای نداریم جز اصلاحات سیاستی و اینکه مردم احساس کنند مشارکت دارند. مردم می توانند به حاکمیت اعتماد کنند و این زمانی میسر است که احساس کنند حاکمیت به آنها اعتماد دارد.
 به گفته وی خیلی ها در حاکمیت به این نتیجه رسیده اند که چاره ای جز رفتن به سمت اصلاحات سیاستی نیست.

سرخط اخبار