مصدومین حوادث چهارشنبه آخرسال

پانا چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۸
همه ساله در آخرین شب چهارشنبه سال، رفتارهای افراطی و پرخطر برخی افراد به بهانه برگزاری سنت، حوادث جبران ناپذیری را به وجود آورده و موجب مصدومیت های شدید افراد می شود.