عوارض« مالْچ ْپاشی» بر محیط زیست خوزستان

الف چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۲
با اجرای مالچ پاشی، محیط زیست برخی از مناطق بکر طبیعت خوزستان از جمله شهرستان « بُستان »، آسیب جدی دیده و به موزه جانداران تبدیل شده است. برای تهیه مالچ نفتی ابتدا باید نفت به قیر تبدیل شود. بعد قیر، شل شود و سرانجام در کارخانه، مالچ نفتی با استفاده از 48 درصد قیر، 50 درصد آب و دو در صد ماده ممزوج کننده (یا آنیون یا کاتیون یا رس) تهیه شود تا قابلیت پاشیده شدن را پیدا کند.{ مالچ به معنی پوشش است}./فارس
سرخط اخبار