قبرستان ارامنه تهران

الف چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۶
قبرستان ارامنه تهران در جنوب شرق تهران با مساحتی حدود 75 هزار متر مربع واقع شده است. این گورستان دارای بخش های مختلف می باشد که با کسب مجوز می توان وارد آن شد. مالکیت این گورستان در اختیار دولت فرانسه می باشد. در سال 1942 بخشی از این گورستان توسط دولت لهستان خریداری شد. امروزه 50 درصد گورستان متعلق به کاتولیک های لهستانی می باشد.