کمبود اختیارات؛ ترفند روحانی برای توجیه ناکامی های دولت!

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۱
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره ادعای رئیس جمهور مبنی بر کم بودن اختیاراتش گفت: روحانی در چهار سال اول، علت همه ناکامی ها را دولت قبل می دانست و در چهار سال دوم هم به کمبود اختیاراتش اشاره می کند.

به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، ابراهیم متقی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در دومین دوره نهمین طرح ضیافت رضوی گفت: انقلاب اسلامی یک پدیده منحصر به فرد در بستر فضای اجتماعی ایران و یک انقلاب متمایز نسبت به سایر انقلاب هاست.
* تمایز ماهوی انقلاب اسلامی با سایر انقلاب های معاصر
وی، تمایز را نشانه هویت خاص انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب فرانسه شعارهایی همچون آزادی، برابری و برادری که تقریبا شبیه شعارهای انقلاب اسلامی بود را داشت، اما این سه مفهوم، مفاهیم یک انقلاب لیبرالی با رویکرد «روسویی» است.
متقی اضافه کرد: شعار انقلاب روسیه نیز آزادی کنترل شده و مبارزه با سرمایه داری بود که براساس کنش گروه های حزبی، در روسیه توسعه نیافته شکل گرفت و با دترمینیسم تاریخی مارکس پیوند می خورد.
وی، موتور محرک جامعه را اقتصاد و تولید می دانست و معتقد بود تحول در ابزار تولید زمینه تحول در روابط تولید را هم ایجاد می کند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در قرن بیستم هر انقلابی یا ماهیت لیبرالی داشت و یا سوسیالیستی؛ در چنین شرایطی انقلاب اسلامی اولین انقلابی بود که به نام خدا و معنویت شکل گرفت و با معنا و قالب های هنجاری پیوند پیدا کرد.
وی تصریح کرد: پیش از انقلاب اسلامی هم مذهب وجود داشت اما در همان زیرساخت اجتماعی که انعکاسش محدود بود و ماهیت ساختاری داشت در حالی که اندیشه های دینی در بافت جامعه ایران موج می زد. از همین رو با اینکه در ایران نیز مانند روسیه و فرانسه ظرفیت انقلاب های سوسیالیستی و ناسیونالیستی بود، انقلاب مذهبی ها پیروز شد.
متقی ادامه داد: امام خمینی راه نجات ملت را آگاهی بخشی می دانست و ...

سرخط اخبار