آیین آغاز همکاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت حفاظت محیط زیست آلمان

دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۵
آیین آغاز همکاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت حفاظت محیط زیست آلمان


[ مشاهده متن کامل آیین آغاز همکاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت حفاظت محیط زیست آلمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ]