سرنوشت مالیات پزشکان به کجا می رسد؟

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۷
«6 هزار میلیارد تومان» حداقل عددی است که مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت فرار مالیاتی پزشکان گفته است.
سرخط اخبار