غذاهایی که ممنوع التصویر شدند

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۱
وزارت بهداشت فهرست جدیدی از ممنوعیت تبلیغات مواد غذایی منتشر کرد


[ مشاهده متن کامل غذاهایی که ممنوع التصویر شدند ایرنا ]