نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۷:۲۴
نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد
دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: برای اجرای کامل سند تحول بنیادین نباید زمان را از دست داد و باید با تأمین بودجه زمینه اصلی اجرای آن فراهم شود.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش وپرورش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص چرایی اجرای سند تحول بنیادین و وضعیت اجرای آن در کشور گفت: هنوز بسیاری از مردم فکر می کنند سند تحول بنیادین همان تغییر ساختار ۶،۳،۳ است، درحالی که نگاه آموزش وپرورش این نبوده و نیست.
دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: تحول بنیادین یعنی تحول عمیق و ریشه ای نظامند و همه جانبه، آینده پژوهانه و مبتنی بر آموزه های حیاتی و معارف اسلامی است. این اولین تغییر نیست و در گذشته نیز آموزش وپرورش بارها دستخوش تغییرات شده است؛ اما در طرح تحول بنیادین تغییرات یک تفاوت عمده با گذشته دارد و آن هم این است که این تغییرات ریشه ای است و همه ابعاد موجود در آموزش وپرورش را دربر می گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه لزومی برای تغییرات وجود داشت، ادامه داد: در هر کشور و سیستم آموزشی، تعلیمات باید به سمتی پیش برود که فرهنگ زادگاه افراد برای دانش آموز تبیین شود. اگر ما به دنبال نظام آموزشی متناسب با اندیشه دینی خودمان هستیم باید آن را در سیستم آموزش وپرورش نهادینه کنیم.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی آموزش وپرورش در ادامه تصری ...

[ مشاهده متن کامل نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد خبرگزاری آنا ]