مدیرعامل یک شرکت تعاونی عشایر پارس آباد نقره داغ شد

ایرنا شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
اردبیل-ایرنا-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: مدیرعامل یک شرکت تعاونی عشایر پاس آباد مغان با اجرای حکم محکومیت عرضه خارج از شبکه ذرت نقرع داغ شد.

به گزارش ایرنا ، علی رحیمی آذر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: براساس شکایت اداره کل امور عشایر و گزارش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل مبنی بر عرضه خارج از شبکه مقدار 140 هزار کیلوگرم ذرت توسط مدیرعامل یکی از شرکت های تعاونی شهرستان پارس آباد پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.
وی اظهارداشت: با ارجاع پرونده موضوع در شعبه اول تعزیرات حکومتی این شهرستان رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: با توجه به مستندات موجود و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز تشخیص و شعبه مدیرعامل این شرکت به پرداخت مبلغ 2میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد که با تایید در شعبه تجدید نظر حکم وی در حال اجراست.
7110/ 1257

سرخط اخبار