ماجرای توزیع کارت انرژی چیست؟

دریافت خبر : دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۵
ماجرای توزیع کارت انرژی چیست؟
مدتی است که موضوع توزیع کارت انرژی با هدف مدیریت مصرف برق مطرح شده، اما در این بین تضادهایی بین صحبت های مسوولان وجود دارد که آینده این طرح را مبهم کرده است.

چندی پیش برای اولین بار موضوع توزیع کارت انرژی از سوی داوود فرخزاد - رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مطرح شد و وی صراحتا اعلام کرد که ایده توزیع کارت انرژی به منظور مدیریت مصرف در بین مشترکان داده شده که اگر مورد تایید مجلس قرار گیرد، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی در خصوص جزئیات طرح توزیع کارت انرژی گفت: بی شک این مسئله ابعاد مختلفی دارد که باید از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی قرار گیرد، اما همانطور که کارت سوخت در بین شهروندان توزیع و موجب شد که میزان مصرف کنترل شده باشد قصد داریم که با توزیع کارت انرژی نیز میزان مصرف برق را مدیریت کنیم.
ایده ای که شاید اجرا و عملی کردن آن کمی دور از ذهن باشد اما محمودرضا حقی فام - سخنگوی صنعت برق کشور - نیز روی آن صحه گذاشت و اعلام کرد که سه الگوی «اصلاح تعرفه ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله های مصرفی» پیشنهادهای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق است و یکی از این سه روش برای مدیریت مصرف سال آینده انتخاب و اعمال خواهد شد.
این در شرایطی است که به تازگی محسن بختیار - معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصاد ی - به ایسنا گفت: د ...

[ مشاهده متن کامل ماجرای توزیع کارت انرژی چیست؟ طلا ]