نمی توان در همه احکام قضایی تخفیف قائل شد/باید سراغ وحدت رویه برویم قوانین کافی است

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۵

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه آسیب های اجتماعی از بسترهای جرائم است ولی جرم نیست، گفت: برخی از آسیب ها اساسا در حوزه سایر دستگاه های اجتماعی است، به طور مثال کودکان کار دختر و پسر زیر پانزده سال مسئولیت کیفری ندارند، ولی دستگاه هایی نظیر سازمان بهزیستی و شهرداری ها باید اقدامات ساماندهی کودکان کار را انجام دهند که به مسئولیت خود عمل نمی کنند.
وی افزود: در حوزه هایی مانند کودکان کار، نقش دادستان ابتدایی نیست ولی ما باید از تصمیم دستگاه ها در جمع آوری کودکان کار حمایت کنیم.
دادستان تهران تأکید کرد: گدایی جرم است و در کنار آن، آسیب مهمی به شمار می رود که چهره شهرهای ما را زشت کرده ولی نگهداری از این گداها کار بسیار سختی است؛ زیرا این افراد درآمد زیادی دارند و حاضر نیستند در مکان های تعبیه شده زندگی کنند.
وی بیان کرد: اگر ما بخواهیم بگوییم نقش دادستان در کاهش آسیب های اجتماعی چگونه است، باید مورد به مورد بیان و روی آن کار کنیم و نمی توان برای آن حکم کلی صادر کرد. در مورد اینکه آسیب های اجتماعی می ...

[ مشاهده متن کامل نمی توان در همه احکام قضایی تخفیف قائل شد/باید سراغ وحدت رویه برویم قوانین کافی است مناظره ]

آخرین اخبار مناظره