تاثیر دیرپای نقاشی ایرانی بر فیلمسازان ایرانی

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲:۵۹
تاثیر دیرپای نقاشی ایرانی بر فیلمسازان ایرانی

ریحانه امید قائمی
روزنامه نگار
رابطه میان نقاشی و سینما را در آثار بسیار زیادی می توان پیگیری کرد. بسیاری از آثار سینمایی در بیان تصویری خود از ویژگی های نقاشی استفاده کرده اند. در موارد بسیاری نیز ارجاع به نقاشی های مطرح در آثار سینمایی دیده می شود، اما از آنجایی که نقاشی پیش از هر چیز هنری تصویری است، بیشتر این ارجاعات به وجه بصری نقاشی پرداخته اند، اما در این میان مواردی هم وجود دارد که در آنها فیلمساز بیش از آنکه عناصر بصری نقاشی را به کار برده باشد، از محتوا یا یک سنت روایی در نقاشی بهره برده است. این مورد در فیلم پستچی سه بار در نمی زند ساخته حسن فتحی دیده می شود. در این فیلم، فیلمساز از شیوه روایت همزمان در نقاشی ایرانی، که خود این شیوه روایت نیز، به باورهای عرفانی ایرانیان در رابطه با وجود عالمی به نام عالم مثال ارجاع دارد، استفاده کرده است.
فیلم «پستچی سه بار در نمی زند» بویژه با یکی از آثار نقاشی کمال الدین بهزاد با نام «سوگواری پسر بر مرگ پدر» قابل مقایسه است. میان این دو اثر به جز شباهت در شیوه روایت، در موارد دیگر مانند وجود ناظران پنهان، ارتباط میان متن و تصویر و ...

[ مشاهده متن کامل تاثیر دیرپای نقاشی ایرانی بر فیلمسازان ایرانی روزنامه ایران ]