روایتی تلخ ازسیاست های واردات محور/تغییر کاربری تولیدکنندگان کاغذ

خبرگزاری مهر جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۰
به گزارش خبرنگار مهر ، روزهای تلخ بازار کاغذ چاپ و تحریر هنوز سامان نیافته است؛ مدتهاست نه تنها تولیدکنندگان حال و روز خوشی دارند، نه واردکنندگان و توزیع کنندگان و چاپخانه داران. این در حالی است که در سایر رسته های تولیدی این صنعت یعنی در سایر انواع کاغذ به جز چاپ و تحریر، نه تنها بازار داخلی به صورت کامل تأمین و تنظیم است، بلکه تولیدات روانه بازارهای خارجی شده و راه را برای ارزآوری هرچه بیشتر فراهم می کند. واقعیت آن است که سیاست های واردات محور در زمینه کاغذ چاپ و تحریر ظرف سال های گذشته موجب شده تولیدکنندگان کاغذ چاپ و تحریر که اتفاقاً سنگ بنای کارخانه های خود را برای تولید این نوع کاغذ گذاشته بودند، بدلیل از بین رفتن صرفه اقتصادی کم کم از دور خارج شوند؛ این در حالی است که آنها در تولید انواع کاغذ به غیر از چاپ و تحریرگام های محکمی برداشته و تولید خود را افزایش داده اند؛ حتی به صادرات هم مشغول شده اند. در حالی که در کاغذ چاپ و تحریر، نه تنها کار به خوبی پیش نرفته، بلکه اکنون ماه ها است که بازار کاغذ با آشفتگی های بسیاری مواجه است که دامنه آن از افزایش های بی حساب و کتاب ...

به گزارش خبرنگار مهر ، روزهای تلخ بازار کاغذ چاپ و تحریر هنوز سامان نیافته است؛ مدتهاست نه تولیدکنندگان حال و روز خوشی دارند، نه واردکنندگان و توزیع کنندگان و چاپخانه داران. این در حالی است که در سایر رسته های تولیدی این صنعت یعنی در سایر انواع کاغذ به جز چاپ و تحریر، نه تنها بازار داخلی به صورت کامل تأمین و تنظیم است، بلکه تولیدات روانه بازارهای خارجی شده و راه را برای ارزآوری هرچه بیشتر فراهم می کند.
واقعیت آن است که سیاست های واردات محور در زمینه کاغذ چاپ و تحریر ظرف سال های گذشته موجب شده تولیدکنندگان کاغذ چاپ و تحریر که اتفاقاً کارخانه داران سنگ بنای کارخانه های خود را برای تولید این نوع کاغذ گذاشته بودند، به دلیل از بین رفتن صرفه اقتصادی کم کم از دور خارج شوند؛ این در حالی است که آنها در تولید انواع کاغذ به غیر از چاپ و تحریر گام های محکمی برداشته و تولید خود را افزایش داده اند؛ حتی به صادرات هم مشغول شده اند. در حالی که در کاغذ چاپ و تحریر، نه تنها کار به خوبی پیش نرفته، بلکه اکنون ماه ها است که بازار کاغذ با آشفتگی های بسیاری مواجه است که دامنه آن از افزایش های بی حساب و کتاب قیمت کاغذ گرفته تا مشکلات تأمین کاغذ کشیده شده است.
یک سال اخیر بر بازار کاغذ چگونه گذشت؟
بر اساس آمار رسمی، تا قبل از شروع التهابات ارزی سال ۹۶ یعنی اوایل مهرماه این سال، قیمت کاغذ تحریر متعارف در بازار، هر بند حدود ۸۰ هزار تومان بود که این میزان در پایان سال ۹۶ به ۱۰۲ هزار تومان رسید. در سال ۹۷ همزمان با افزایش قیمت ارز قیمت هر بند کاغذ در فروردین ماه و قبل از اعلام نرخ ارز دولتی، حدود ۱۱۰ هزار تومان بود که تا ۲۸/ ۰۳/ ۹۷‬ به ۱۲۶ هزار ...

سرخط اخبار