آماده باش۱۰۰پرسنل بیمارستان ورامین/۱۸مصدوم به اورژانس مراجعه کرد

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۱۷
آماده باش۱۰۰پرسنل بیمارستان ورامین/۱۸مصدوم به اورژانس مراجعه کرد

مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعداد و جزئیات مراجعه مصدومین به بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین گفت: طی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری از ساعت ۱۷ تا کنون ۱۸ مصدوم به اورژانس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین مراجعه کردند.
حسینی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از مراجعین و مصدومین به این بیمارستان به صورت سرپایی مداوا شدند، از اعزام برخی از مصدومین دیگر به بیمارستان های تهران نیز خبر داد.
مسئول روابط عمومی بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین با اشاره به اینکه برای مراسم چهارشنبه سوزی در این شهرستان بیش از ۱۰۰ نفر از پرسنل این بیمارستان در حالت آماده باش کامل بودند گفت: دستورالعمل اختصاصی برای نحوه پذیرش و اعزام بیماران سوختگی، حضور متخصصان طب اورژانس و سایر متخصصان از قبل در این بیمارستان مورد برنامه ریزی قرار گرفته بود.

[ مشاهده متن کامل آماده باش۱۰۰پرسنل بیمارستان ورامین/۱۸مصدوم به اورژانس مراجعه کرد خبرگزاری مهر ]