چرایی مقاومت برخی در برابر قانون "منع به کارگیری بازنشستگان"

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۴:۱۶
چرایی مقاومت برخی  در برابر قانون "منع به کارگیری بازنشستگان"
اقتصاد ایران: یک روانشناس مقاومت برخی مسئولان در برابر اجرای قانون "منع به کارگیری بازنشستگان" را نوعی "خودبرتربینی" و "خودخواهی" دانست و گفت: مشمولان این قانون در صورت برخورد غیر واقع بینانه با قوانین به طور حتم از واقعیت ها سیلی خواهند خورد.

علی اصغر اصغرنژاد در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: کار نه تنها منبع تامین درآمد بلکه موجب احساس رضایت و ارزشمندی انسان هاست زیرا فرد می تواند با به کارگیری توانایی ها و خلاقیت های خود سرزندگی و شادابی را به راحتی احساس کند، این درحالیست که هرچقدر افراد از رتبه و مسئولیت اجتماعی بهتری برخوردار باشند منفک شدن از آن برایشان دشوارتر خواهد بود.
به گفته وی در جامعه ایرانی هیچ شخصی از موقعیت هایی مانند بازنشستگی که قرار باشد به یک باره جایگاه شخصیتی خود را رها کند با رغبت استقبال نمی کند. 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره مقاومت برخی از افراد در برابر قانون "منع به کارگیری بازنشستگان" گفت: زمانی که افراد از موقعیت اجتماعی و جایگاه شغلی خوبی برخوردار باشند، رها کردن آن جایگاه برایشان بسیار دشوار است لذا طبیعی است که انسان ها در زمان از دست دادن شأن و منزلت اجتماعی احساس خوبی دریافت نکنند، با این وجود اما باید از نظر منطقی قبول کنیم که جایگاه های شغلی تاکنون به هیچ کس وفا نکرده و نمی کند.
این روانشناس افزود: دوران (سالمندی) بازنشستگی بخشی از زندگیست که به دلیل افزایش سن و برو ...

[ مشاهده متن کامل چرایی مقاومت برخی در برابر قانون "منع به کارگیری بازنشستگان" اکو نیوز ]