آخرین میزان بارش های فارس

دریافت خبر : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴
آخرین میزان بارش های فارس
شهرستان سپیدان با ۸۱ میلی متر باران بیشترین سهم از بارش هایاخیر را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  مرکز فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی فارس گفت: سامانه بارشی اخیر که از بیست و سوم آبان وارد استان شده است سبب بارش بیشترین میزان باران در شهرستان های سپیدان با ۸۱ و ممسنی ۶۳ و ۷ دهم میلی متر شد.
علیزاده افزود: در شهرک گلستان شیراز هم ۵۸ و ۷ دهم میلی متر باران بارید
میزان بارش در سایر شهر های فارس به شرح زیر است.
آباده: ۷ دهم
سپیدان: ۷۳ و ۲ دهم
ارسنجان: ۲۶ دهم
استهبان: ۲ و ۵ دهم
اقلید: ۱۹ دهم
بوانات: ۱۹ و ۴ دهم
تخت جمشید: ۳۷ و ۶ دهم
خفر: ۹ و ۴ دهم
داراب: ۱ و ۶ دهم
سد درودزن: ۵۴ و ۸ دهم
زرقان: ۳۶ و ۳
سروستان: ۱۸ و ۶ دهم
شیراز: ۲۴ و ۲ دهم
صفاشهر:۱۸ و ۶ دهم
فراشبند: ۹ و ۴ دهم
فسا: ۶ و ۷ دهم
فیروزآباد: ۱۴ و ۱ دهم
کازرون: ۵۰
نی ریز: ۷ و ۷ دهم
قیروکارزین: ۶ و ۷ دهم

[ مشاهده متن کامل آخرین میزان بارش های فارس واحد مرکزی خبر ]