صدور حکم خلع لباس و حبس تعلیقی برای حسن آقامیری

آفتاب نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۹
حسن آقامیری می گوید با حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس محکوم شده است.

آفتاب نیوز :
 سیدحسن آقامیری روحانی معروف در اینستاگرامش نوشته است که با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری دادگاه ویژه روحانیت به ۲ سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است.

سرخط اخبار