11 بیمارستان در تهران روی پهنه گسل های اصلی زلزله است

دریافت خبر : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۸
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: 11 بیمارستان در تهران روی پهنه گسل های اصلی زلزله ساخته شده که باید آسیب پذیری آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، در نشست تخصصی مدیریت بحران با عنوان حفاظت از زیرساخت های حیاتی و حساس شهری در برابر تهدیدات، الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل با حضور مدیران شهری و پدافند غیر عامل کشور، اعضای ستادهای مدیریت بحران مناطق و شماری از دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی انجام شد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در تشریح وضعیت زیرساخت ها و تأسیسات خدمات شهری در معرض مخاطرات طبیعی شهر تهران گفت: آسیب دیدن زیرساخت های شهر در افزایش خسارات و تلفات ناشی از بحران نقش مهمی دارد به طوری که گاهی خسارات ناشی از آسیب زیرساخت ها چندین برابر خسارت اولیه می شود.
احمد صادقی با تحلیل وضع موجود گفت: زیرساخت های شهر تهران به دو دسته حیاتی و حساس تقسیم می شوند که توجه به آسیب پذیری آنها بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه 80 کیلومتر مربع پهنه گسلی در شهر تهران وجود دارد که 47 کیلومتر آن در محدوده شهری است، افزود: در این بین 11 بیمارستان روی پهنه گسل های اصلی شهر تهران ساخته شده که باید آسیب پذیری آنها مورد ارزیابی ...

[ مشاهده متن کامل 11 بیمارستان در تهران روی پهنه گسل های اصلی زلزله است خبرگزاری آنا ]