تاثیر پیلاتس بر پیشگیری و درمان کمر درد

جهان نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴
نتایج یک پژوهش نشان می دهد پیلاتس می تواند کمردرد مزمن غیراختصاصی را کاهش دهد.

به گزارش  جهان نیوز به نقل از ایسنا، کمردرد یک سندرم رایج است و به چهار نوع کمردرد حاد، تحت حاد، مزمن و راجعه تقسیم می شود. مداخلات فیزیکی جهت بهبود تعادل و توانایی راه رفتن بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با رویکردهای مختلفی در محیط های آب و خشکی اجرا شده اند که در این میان ورزش پیلاتس به عنوان روش تمرینی مبتنی بر افزایش قدرت عضلانی و با تاثیرات مستقیم بر افزایش سلامت عمومی به روشی موثر در مدیریت کمردرد و توانبخشی آسیب ها تبدیل شده است.پژوهشگران در مقاله ای به نام " تأثیر ۸ هفته تمرینات منتخب پیلاتس در دو محیط آب و خشکی بر بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی " تاثیر پیلاتس را بر کمردرد مزمن بیماران زن بررسی کردند.
در این پژوهش که علی یلفانی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، زهره کوماسیان، کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا و زهرا رئیسی، استادیار دانشگاه اراک انجام داده اند آمده است:« در مطالعه نیمه تجربی حاضر ۲۴ دانشجوی زن که به کمردرد مزمن غیراختصاصی مبتلا بودند با پر کردن فرم رضایتنامه، به صورت داوطلبانه شرکت کردند.معیارهای ورود به تحقیق برای هر دو گروه داشتن کمردرد مزمن و ناشناخته بودن علت درد با تایید پزشک و سابقه ابتلا بیش از سه ماه بود. شرایط خروج شامل اختلال ساختاری در ستون فقرات، داشتن سابقه جراحی یا شکستگی یا داشتن هرگونه بیماری دیگری که می توانست در متغیرهای مورد مطالعه موثر باشد، بود.»
شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه ۱۲ نفره تمرینات پیلاتس در آب و خشکی تقسیم شدند. در هر دو گروه ترمینات یکسان و منتخب پیلاتس به مدت هشت هفته و هفته ای سه جلسه به مدت ۷۵ دقیقه اعمال شد.
در گروه آب، تمرینات در ...

سرخط اخبار