تشکر سربازان پر حاشیه از واکنش سردار کمالی

جهان نیوز یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵
تشکر سربازان از واکنش سردار کمالی به فیلم پرحاشیه.

دریافت فیلم

سرخط اخبار