چرا روحانی مشهور اینستاگرامی محکوم شد؟

اعتماد آنلاین شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۸

اعتمادآنلاین| حسن آقامیری یکی از روحانیون مشهور شبکه های مجازی، در اینستاگرام خود از خلع لباس و محکومیت به زندان خبر داد. آقامیری نوشته است: «بعد از 10 سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفرادی و... با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری، در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور آقای منتظری بالاخره آقایان حکمشان را صادر کردند. دوسال زندان که البته لطف کرده و 5 سال تعلیق کردند و خلع لباس دائم.»
حسن آقامیری روحای جوانی است که به اندازه طرفدارانش در تمامی سال های اخیر مخالف و منتقد جدی داشت. هرچند عده ای از جوانان جزو مریدان اصلی او و پای ثابت منبرش شناخته می شوند، اما بخش عمده ای از جریان اصولگرا بارها در مخالفت با این روحانی جوان صحبت کرده اند. گشتی ثابت در فضای مجازی و جستجوی نام این فرد، نشان از میزان نگاه های متناقض از آقامیری را نمایش می دهد. اصولگرایان با صحبت از او در صفحات خود و همچنین ارائه بخش هایی از سخنرانی های او، آقامیری راخطرناک و روحانی نما معرفی می کردند و از طرف دیگر مریدانش او را روحانی روشنفکر با تعابیری ساده از دین به مخاطبان می شناساندند.
شاید یکی از مهم ترین انتقادات آقامیری به وضعیت موجود که سر و صدای زیادی به پا کرد و توجهات را نسبت به او جلب کرد درباره کار نکردن روحانیون بود. آقامیری گفته بود: «من کار اقتصادی انجام می دهم، کاسبی می کنم. نه اینکه منبر درآمد نداشته باشد؛ ولی من کاسبم و دنبال کار حلال هستم. برای کار هم شأن قائل نیستم؛ اگر مثلاً بتوانم در قم رستوران تأسیس کنم؛ حتماً این کار را انجام می دهم. اهل بیت(ع) کار می کردند؛ اما برخی تصور می کنند که اهل بیت ...

سرخط اخبار