ذخیره آب چند سد بزرگ به 40 درصد رسید

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۲
ذخیره آب چند سد بزرگ به 40 درصد رسید

حدود ۴۰ درصد از سدهای بزرگ همچون زاینده رود، شهید رجایی، دوستی و ملاصدرا کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند.
میزان بارندگی ها در ایران از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تاکنون به بیش از ۱۵۲ میلیمتر رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت متوسط بلندمدت حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس با وجود اینکه سال آبی جاری، جزو یکی از پربارش ترین مقاطع زمانی نیم قرن اخیر کشور بوده است؛ ولی با این وجود توزیع نامتناسب مکانی و زمانی آن موجب شده تا تمامی استان ها، شرایط خوبی به جهت برخورداری از نزولات جوی نداشته باشند. به طوری که امسال غرب و جنوب غرب کشور شاهد بارش های سیل آسا و استثنایی بوده ولی در استان های شرقی و مرکزی کماکان بارندگی قابل توجهی ثبت نشده است.
بنا بر اعلام وزارت نیرو، توزیع نامتناسب مکانی و زمانی بارش ها موجب شده تا میزان اختلاف بارش ها در مناطقی از غرب و شرق کشور به بیش از هزار میلیمتر برسد.

توزیع نامتناسب مکانی و زمانی بارندگی ها موجب شده است تا در گوشه ای از کشور حوضه های مانند کرخه، اترک، کارون بزرگ، قره سو و گرگان، جراحی و زهره و دریاچه نمک بهترین سال آبی خود در ۵۰ سال اخیر را تجربه کنند، ولی در مقابل، مناطقی از کرمان و سیستان در حال حاضر خشک ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را سپری می کنند.
سدهای نقاط مختلف نیز متأثر از توزیع نامناسب بارش ها در شرایط متفاوتی به سر می برند. بارندگی های مناسب چند ماه اخیر و وقوع سیلاب های بزرگ در جنوب غرب موجب شده است در طی پنج ماه گذشته، ورودی به سدهای خوزستان با رشد ۴۲۷ درصدی به بیش از ۱۴ میلیارد مترمکعب برسد؛ اما در مقابل ورودی به سدهای استانی همچون کرمان ...

[ مشاهده متن کامل ذخیره آب چند سد بزرگ به 40 درصد رسید عصر اقتصاد ]