افتتاح طرح بازسازی درمانگاه فرهنگیان اهواز

دریافت خبر : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۷