هیات ایرانی در نشست پاییزه IPU گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا را مطرح کنند

خبرگزاری مجلس چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۵
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هیات مجلس شورای اسلامی که برای رفتن به اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی آماده می شوند، از حالا به فکر باشند و در کمیته حقوق بشر بین المجالس خواهان محکومیت آمریکا در زمینه حقوق بشر باشند.

حشمت الله فلاحت پیشه  در گفت وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت با اشاره به سیاست های ضدو نقیض آمریکا در موضوع حقوق بشرگفت: روسای جمهور آمریکا پرونده حقوق بشری قابل دفاعی ندارند، اما در میان روسای جمهور چند دهه اخیر آمریکا ،یکی از کسانی که پرونده حقوق بشری وی سنگین تر بوده، ترامپ است.
سیاست مهاجرتی ترامپ نشانگر شخصیت نژادپرستانه او است
وی افزود: مشخصا یکی از موضوعاتی که ترامپ زیر سوال می برد، سیاست ها و احکام مهاجرتی است که مطرح می کند که در قالب آن الان حدود چند صدکودک از والدین خودشان جدا می شوند، به دست و پای برخی کودکان دستبند زده می شود، ترامپ با سیاست مهاجرتی اش که نشانگر شخصیت نژادپرستانه وی است، خانواده های زیادی را از هم جدا کرده و کودکان را به سرنوشتی مبهم دچارکرده است.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: چند ماه بعد از روی کار آمدن ترامپ و فرمان مهاجرتی درباره هر کشوری که از مزایای مهاجرتی آمریکا محروم می شدند، رفتارهای ضد حقوق بشری از وی دیده می شد، مثلا دستبند به دست کودک ۵ ساله ایرانی زده شد، تصویرش به عنوان یک تصویر غم انگیز در دنیا مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
آمریکا فراموش کرده که تاریخ آن با مهاجرت شروع شده است حقوق بشر سازمان ملل به شرایط کودکان مهاجر در آمریکا بپردازد
فلاحت پیشه با اشاره به منفعل بودن جامعه جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه ،مطرح کرد: سازمان ملل متحد تبعی از تبعات قدرت در دنیای امروز است؛ لذا مواردی مانند موضوع حقوق بشر چه در حوزه اجتماعی سازمان ملل متحد و چه در شورای حقوق بشر، عملاً موضوع محکومیت آمریکا ...

سرخط اخبار