تصویر 360درجه از نانجینگ چین

مشرق نیوز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۴
نمای 360 درجه از شهر "نانجینگ" که از شهرهای تاریخی و فرهنگی چین می باشد.