نقش سلول های ستاره ای در حافظه بلندمدت

ایسنا یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که سلول های ستاره ای موسوم به "آستروسیت"، نقش مهمی در حافظه بلندمدت بر عهده دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی ، پژوهشگران "موسسه سالک"(Salk Institute) آمریکا در پژوهش جدید خود دریافته اند که سلول های ستاره ای شکل موسوم به "آستروسیت"(Astrocyte)، به مغز در ثبت خاطرات بلندمدت کمک می کنند. شاید این پژوهش بتواند به ارائه درمان هایی برای اختلالات عامل نقص بلند مدت حافظه از جمله آسیب مغزی تروماتیک و یا فراموشی منجر شود.
پروفسور "ترنس سنوفسکی"(Terrence Sejnowski)، مدیر آزمایشگاه علوم اعصاب محاسباتی در موسسه سالک و از نویسندگان این پروژه گفت: یافته های این پژوهش نشان می دهند که آستروسیت ها، نقشی بیش از کمک کردن به فعالیت نورون ها بر عهده دارند. نتایج پژوهش حاکی از این هستند که نقش آستروسیت ها در انتقال اطلاعات و ذخیره آنها در مغز نیز بسیار مهم است.
نورون های مغز برای برقراری ارتباط در مغز و آزاد کردن پیام رسان های عصبی، بر سیگنال های الکتریکی تمرکز دارند اما آستروسیت ها، سیگنال های کلسیم را تولید می کنند و موادی موسوم به "گلیوترنسمیتر"(Gliotransmitter) را آزاد می کنند که برخی از آنها از نظر شیمیایی، شبیه به پیام رسان های عصبی هستند.
ایده پیشین پژوهشگران این بود که عملکرد آستروسیت ها می تواند از فعالیت نورون ها پشتیبانی کند، مواد مغذی را انتقال دهد، بقایای مولکولی را پاکسازی کند و نورون ها را در جای خود نگه دارد. پژوهشگران اخیرا دریافته اند که ممکن است آستروسیت ها، نقش های فعال تری در مغز بر عهده داشته باشند.
سنوفسکی و همکارانش در سال 2014 در پژوهش خود نشان دادند که آزاد نشدن گلیوترنسمیتر در آستروسیت ها، نقش مهمی در مهارت های شناختی بر عهده دارد.
پژوهشگران در این بررسی جدید، مهارت های مربوط به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار