تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از تکرار خاموشی ها

دریافت خبر : یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۰
تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از تکرار خاموشی ها
خاموشی های برنامه ریزی شده تابستان سال جاری برای مشترکان تهرانی دردسرساز شد. همین مساله مسوولان برقی را بر آن داشت تا از هم اکنون تدابیر جدی را برای گذر از خاموشی در پیک سال آینده درنظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، برنامه ۰۹۸ که برای فرار از خاموشی کشور تدوین شده تدابیر زیادی را در راستای توسعه ظرفیت صنعت برق و راهکارهای ترویج مدیریت مصرف در خود جای داده است بر همین اساس نیز رضا اردکانیان - وزیر نیرو - بر این باور است که با این برنامه می توان چالش های تابستان را به حداقل رساند .
به گفته وی براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شده تا ۲۵ واحد نیروگاهی جدید وارد مدار شود که با این اقدام می توان بسیاری از چالش های برقی را برطرف کرد.
در این میان شرکت توزیع برق تهران دو برنامه را تحت عنوان برنامه گذر از زمستان و برنامه گذر از فصل تابستان در نظر گرفته است و با ایجاد برنامه ها و تدابیری سعی در حل چالش ها و تنش های موجود دارد که طبق گفته های حسین صبوری - مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران - در حال حاضر برنامه ریزی برای گذر از فصل زمستان انجام شده است .
وی با اشاره به تدابیر شرکت توزیع برای فصل تابستان گفت: توسعه و بهینه سازی شبکه مدیریت و کاهش بار از جمله اقداماتی است که برای گذر از پیک بار تابستان انجام می گیرد .
پیک شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶، معادل ۴۶۶۶ مگاوات بود که طبق ...

[ مشاهده متن کامل تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از تکرار خاموشی ها ایسنا ]