فیلم/ اقدامات امیرکبیر با خزانه خالی!

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵
به مناسبت 28 آبان سال روز عزل امیرکبیر، بخشی از اقدامات وی از ساخت دارالفنون و کارخانه اسلحه سازی تا ساخت سد را مشاهده کنید.


[ مشاهده متن کامل فیلم/ اقدامات امیرکبیر با خزانه خالی! مشرق نیوز ]