کانال سوم ورود به بورس

دریافت خبر : سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵

سومین کانال ورود سرمایه گذاران به بازار سهام با تصویب و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری «صندوق در صندوق» ایجاد شد. از این پس نقدینگی های سرمایه گذاران نه تنها به طور مستقیم از طریق خرید سهام و غیرمستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری، بلکه با گزینه صندوق در صندوق نیز قابلیت ورود به بازار سرمایه خواهند داشت.
 سومین کانال ورود سرمایه گذاران به بازار سهام با تصویب و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری «صندوق در صندوق» ایجاد شد. از این پس نقدینگی های سرمایه گذاران نه تنها به طور مستقیم از طریق خرید سهام و غیرمستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری، بلکه با گزینه صندوق در صندوق نیز قابلیت ورود به بازار سرمایه خواهند داشت.
کانال سوم ورود به بورس
طراحی و ورود ابزارهای نوین مالی همواره به عنوان امری جذاب و فرصتی مناسب برای جذب سرمایه های جدید در بورس های دنیا به شمار می رود. به این ترتیب بازارهای مالی پیشرفته و به خصوص بورس های مطرح دنیا همواره به دنبال ایجاد نوآوری ها و طراحی ابزارهای مالی جدید هستند، تا به این ترتیب از یکسو جوابگوی سلیقه اکثریت سرمایه گذاران این بازار باشند، و از سوی ...

[ مشاهده متن کامل کانال سوم ورود به بورس زر ]