مناقشات دستمزدی کارگران

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۳


[ مشاهده متن کامل مناقشات دستمزدی کارگران ایرنا ]