آیین این چراغ، خاموشی نیست!

دریافت خبر : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲:۳۳
آیین این چراغ، خاموشی نیست!
جراحی یکی از شیوه های درمانی در پزشکی و دندانپزشکی و دامپزشکی است.

به احتمال زیاد جراحی هم زمان با پزشکی به وجود آمده و قطعاً از همان ابتدا چنین عمل با اهمیتی به مکانی خاص نیاز داشته است، از یک صندلی ساده و تجهیزات اولیه گرفته تا اتاقی و تختی و وسایلی که به مرور زمان براساس خلاقیت پزشکان ساخته شدند و در ادامه توسط پزشکان بعدی تکمیل شدند تا دردی را از بیماری برطرف کنند و رنجی را کاهش دهند.
به گزارش ایسنا، آنچه مسلم است بخش جراحی جزو لاینفک بیمارستان و حتی درمانگاه های پیشرفته بوده و اتاق عمل یکی از نقاط عطف هر بیمارستان است، اهمیت این چهاردیواری و پرسنلش، برای نجات جان بیماران تا حدی است که روز 14 نوامبر را در تقویم دنیا به خود اختصاص داده است.
اتاق عمل یا Operating room مکانی استریل در بیمارستان است که تنها برای کارکنان بخش استریل و تیم جراحی طراحی شده، اتاقی که گذر عموم آدم ها حداقل در یکی از مراحل زندگی شان به این اتاق افتاده یا خواهد افتاد.
زندگی مدرن یا قرار گرفتن در مسیر دستیابی به زندگی از نوع پیشرفته اش و استفاده از امکانات و خدمات و نعمات متعدد در دنیای امروز گرچه قرار بود گذر انسان ها را به این اتاق مرموز و در نگاه بیماران ترسناک را کم ...

[ مشاهده متن کامل آیین این چراغ، خاموشی نیست! ایسنا ]