نگاهی به سینمای ایران در سال ۱۳۶۹/ نقطه آغاز انحراف مخملباف

دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۳

دریافت 20 MB

[ مشاهده متن کامل نگاهی به سینمای ایران در سال ۱۳۶۹/ نقطه آغاز انحراف مخملباف خبرگزاری مهر ]