بیانات به مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی

دریافت خبر : پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۸
بیانات به مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی

تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله ی تولید به نظر من مسئله ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند.

[ مشاهده متن کامل بیانات به مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی دفتر مقام معظم رهبری ]