یک نفر مثل آقای خامنه ای پیدا نمی کنید

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰
یک نفر مثل آقای خامنه ای پیدا نمی کنید
امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند: یک نفر مثل آقای خامنه ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار؛ و بنای قلبی اش به این باشد که به این ملت خدمت کند؛ پیدا نمی کنید .

دریافت فیلم

[ مشاهده متن کامل یک نفر مثل آقای خامنه ای پیدا نمی کنید جهان نیوز ]