آیا دادن شاباش به عروس و داماد حرام است؟

دریافت خبر : یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۱
آیا دادن شاباش به عروس و داماد حرام است؟

پولی که به عنوان شاباش دریافت می شود، دو صورت دارد: ۱. اگر در ازای رقص باشد دریافت آن حرام است و در صورتی که صاحبان آن را می شناسند باید به آن ها برگردانند. اما اگر از پیدا کردن صاحبان آن ها مأیوس هستند از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهند و برای این کار از حاکم شرع (مرجع تقلید) اجازه بگیرند. ۲. اگر به عنوان هدیه به عروس و داماد یا دیگر افراد باشد، در این صورت دریافت آن حرام نیست.
این مقاله برخی مسائل مربوط به احکام رقص را مورد بررسی قرار میدهد:
سوال: آیا پولی که در عروسی به عنوان شادباش می گیرند حرام است؟ در صورت حرمت با آن چه باید کرد؟
شرح سوال:
موقع رقصیدن عروس و داماد، مهمانان به عنوان شادباش به آن ها پول می دهند و عروس و داماد نمی دانستند که این پول حرام است پس از عروسی متوجه شدند، حال این پول حرام را چه کار باید کرد؟ (نمی خواهند پول حرام وارد زندگیشان شود) آیا می توان به عنوان صدقه رد کرد؟ آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟
پولی که به عنوان شاباش دریافت می شود، دو صورت دارد:
۱. اگر در ازای رقص باشد دریافت آن حرام است و در صورتی که صاحبان آن را می شناسند باید به آن ها برگردانند. ام ...

[ مشاهده متن کامل آیا دادن شاباش به عروس و داماد حرام است؟ پارسینه ]