یک شرط بدیهی برای کارآمد سازی قانون حداکثر استفاده از توان داخل

دریافت خبر : شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲:۴
یک شرط بدیهی برای کارآمد سازی قانون حداکثر استفاده از توان داخل
در قوانین حمایت از توان داخل در کشورهای مختلف، شاخص های دقیقی برای اندازه گیری میزان داخلی سازی و همچنین میزان اجرای این قوانین پیش بینی کرده اند و این موضوعات می تواند به نمایندگان مجلس در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل کمک کند.

خبرگزاری فارس؛  مسئله ساخت داخل با هدف رونق تولید و اشتغال برای کشورهای مختلف حائز اهمیت است. در این راستا، سیاست های حمایتی مختلفی از سوی دولت ها وضع می شود. یکی از لوازم اجرای این سیاست ها، رصد فرایند اجرای آن در طول زمان است. نظارت دقیق بر روند اجرای این سیاست ها هم در اصلاح و تعدیل سیاست ها و هم در تداوم اجرای آن ها نقش بسیار مؤثری دارد و لازمه چنین نظارتی تعریف شاخص های دقیق و کمی است.
این شاخص گذاری در دو سطح ضرورت دارد که سطح نخست آن به سنجش میزان اجرای قانون مربوط می شود. یعنی برای آنکه حداکثر استفاده از توان داخل تأثیر نهایی خود را بر اقتصاد داشته باشد، باید بر اساس داده های موجود شاخص هایی تعریف شوند تا جریان مخارج در کشور دنبال شوند. این بدان معنا است که در هر سال مشخص شود که از 100 واحد پولی که دولت در پروژه های خود صرف می کند، چند واحد آن به تولیدات داخل رسیده و چه مقدار از آن از کشور خارج شده است؟ اگر پاسخ فرضاً 50 واحد باشد، این به معنای پایان کار این شاخص نیست و باید این مسئله روشن شود که چه مقدار از این 50 واحدی که در داخل هزینه شده در دوره بعد در کشور باقی می ...

[ مشاهده متن کامل یک شرط بدیهی برای کارآمد سازی قانون حداکثر استفاده از توان داخل فارس نیوز ]