فرضیه سلول های بنیادی سرطان

واحد مرکزی خبر شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۳:۲۹
محققان به بررسی دینامیک لانه و انعطاف پذیری سلول های بنیادی در پیشرفت سرطان پرداخته اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرضیه سلول های بنیادی سرطان (CSC) بیان می کند که سرطان ها از یک جمعیت کوچک سلول هایی که شبیه سلول های بنیادی طبیعی، توانایی نوخودسازی دارند و باعث افزایش جمعیت های سلول های متمایز شده با ظرفیت محدود برای تکثیر می شوند، بوجود می آیند.
به نظر می رسد سلول های بنیادی سرطانی دارای چرخه تقسیم سلولی آهسته، سیستم بازسازی DNA فعال و مهمتر از همه، مقاوم به درمان های معمول هستند، که سبب عود بیماری پس از درمان می شود.
محققان در تحقیقات شان، سلول های بنیادی سرطانی (CSCs) را برای ایجاد و رونده شدن رشد تومور و عود مجدد به علت توانایی خود نوسازی، فرض کرده اند.
اگر این فرضیه درست باشد، به این معنی است که درمان موفقیت آمیز باید به طور عمده در ریشه کن کردن این بخش CSC تمرکز کند.
با این حال، شواهد اخیر نشان می دهد که خصوصیات سلول های بنیادی وابسته به محیط(لانه) سلول است و ممکن است یکی از حالت های فنوتیپی که می تواند توسط بسیاری از ژنوتیپ های سرطانی که با نشانه های زیست محیطی خاص ارائه می شوند، نمایان شود.
یک درک بهتر از رابطه خصوصیات سلول های بنیادی با انعطاف پذیری فنوتیپی مرتبط با محیط سلول می تواند منجر به راهبرد های درمانی جایگزین شود.
در این تحقیق، محققان نقش محیط را در بیان خصوصیات سلول های بنیادی مانند از طریق شبیه سازی شیمیایی کارسینوم دو قطبی بررسی کرده اند.
محققان در این تحقیق یک مدل خودکار (اتوماتا) سلولی گسسته-پیوسته ترکیبی دو بعدی را برای توصیف دینامیک مقیاس تک سلولی از تشکیل بافت سلولی توسعه داده آند.
از طریق مجموعه ای از شبیه سازی ها، تعاملات بین جمعیت سلول های سرطانی فنوتیپ ناهمگن و یک محیط پویا ...

سرخط اخبار